EU-voorstel: verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM(2017)54 (34.697); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Beantwoording vragen over het voorstel voor een verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen (EK, A). .

31 mei 2017