EU-voorstel: Commissiemededeling inzake evaluatie van het handelsbeleid (35.795); brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de Commissiemededeling inzake evaluatie van het handelsbeleid (EK, C). .

5 augustus 2021