Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor beleidsvoorstellen en schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het terrein van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Ten aanzien van Europa is deze commissie onder meer verantwoordelijk voor Europese defensie-samenwerking, Europese ontwikkelingsfondsen, maar ook - samen met de commissie voor Europese Zaken - met de uitbreiding van de Europese Unie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BDO.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Vrouw
29 november 2022
De commissie bespreekt de inzet van het kabinet op een feministisch buitenlandbeleid.
Meer

Plantje
29 november 2022
De commissie levert inbreng voor een brief met nadere vragen aan de regering over het Europese Richtlijnvoorstel over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Meer

Edossiers bij deze commissie