Bronnen bij E050039 - Mededeling van de Commissie over de sociale agenda • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36286/KvD
  4 april 2006
 • verslag van een mondeling overleg Tweede Kamer - 21.501-31, nr. 95
  18 januari 2006
 • verslag van een mondeling overleg Tweede Kamer - 21.501-30, nr. 90
  8 december 2005
 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;Commissie VWS - 35604/N/AB
  13 september 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005
 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2005)0210
  26 mei 2005
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 370[1]
  20 april 2005
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)33
  9 februari 2005