E130060
  ruit icoon
Laatste revisie: 15-05-2014

E130060 - Gezamenlijke mededeling: de brede EU-aanpak van externe conflicten en crisissituatiesIn deze mededeling geven de Europese Commissie en de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid aan welke concrete stappen de EU zet om te komen tot een brede en integrale aanpak van haar extern beleid ten aanzien van conflicten en crises.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

nationaal

Op 17 december 2013 nam de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) de mededeling voor kennisgeving aan.

Europees

Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 12 mei 2014 zijn er RaadsconclusiesPDF-document aangenomen over onderhavige mededeling.


Kerngegevens

document Europese Commissie

JOIN(2013)30PDF-document, d.d. 11 december 2013

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 17 december 2013 nam de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) de mededeling voor kennisgeving aan.

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft dit voorstel als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Buitenlandse Zaken voerde op 13 mei 2014 schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken, onder meer over onderhavige mededeling.

De commissie voor Buitenlandse Zaken leverde op 7 maart 2014 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief over de instrumenten van het extern beleid van de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Kamerstuk 21 501-20, nr. 837) en het BNC-fiche over onderhavige mededeling.


Standpunt Nederlandse regering

Op 17 januari 2014 stuurde de regering het BNC-fiche aan de Kamer. Hieruit blijkt onder andere dat Nederland tevreden is dat deze gezamenlijke mededeling is uitgebracht. Echter, de Gezamenlijke mededeling is ook teleurstellend qua reikwijdte en beoogde veranderingen. Gehoopt werd op een mededeling die de samenwerking tussen de EDEO en de Commissie – en binnen de Commissie- structureel kan verbeteren en die duidelijke richtlijnen geeft over de vertaling van geïntegreerd beleid naar concrete situaties, zoals civiele en militaire operaties. De mededeling zou meer aandacht moeten geven aan de rol van, en partnerschap met, andere internationale en nationale actoren en lokaal ownership. Dit is niet het geval. Nederland zal hier dan ook, in overleg met andere lidstaten, actief aandacht voor vragen en de Commissie en EDEO verzoeken met een plan te komen voor een ‘vertaling’ van deze mededeling naar de praktijk.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling geven de Europese Commissie en de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid aan welke concrete stappen de EU zet om te komen tot een brede en integrale aanpak van haar extern beleid ten aanzien van conflicten en crises. Een brede en integrale benadering werd in het verleden al toegepast, bijvoorbeeld in de hoorn van Afrika, in de Sahel en in het Grote Merengebied. Door het nemen van de aangekondigde maatregelen en acties willen de Commissie en de Hoge vertegenwoordiger deze integrale benadering tussen EU-instituties en beleidsterreinen en tussen de EU en haar Lidstaten een duurzaam en structureel karakter geven.

De volgende maatregelen worden in de mededeling genoemd:

 • Een gedeelde analyse ontwikkelen;
 • Een gemeenschappelijke strategische visie ontwikkelen;
 • Inzetten op preventie;
 • Gebruikmaken van de verschillende sterktes en vermogens van de EU;
 • Zich committeren aan een lange termijnbenadering;
 • Verschillende beleidsterreinen en intern en extern beleid met elkaar verbinden;
 • Beter gebruikmaken van EU-delegaties;
 • Samenwerken met andere organisaties.

De Hoge vertegenwoordiger en de Commissie roepen de Lidstaten op om hun steun en medewerking aan deze benadering te verlenen om bij te dragen aan een volledige implementatie van deze visie.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 12 mei 2014 zijn er Raadsconclusies aangenomen over onderhavige mededeling.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 3 april 2014 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de alomvattende aanpak van de EU en de gevolgen ervan voor de coherentie van het externe optreden van de EU. In de resolutie wordt ook werwezen naar onderhavige mededeling.

 • Resolutie van het Europees Parlement over de alomvattende aanpak van de EU en de gevolgen ervan voor de coherentie van het externe optreden van de EU Europees Parlement - P7_TA-PROV(2014)0286
  3 april 2014
  www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen