Dinsdag 8 december 2020, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 13 november 2020 (33118, BK)

Inbreng schriftelijk overleg

4.
Terugblik mondeling overleg definitieve Nationale Omgevingsvisie

Bespreking5.
Rondvraag


Korte aantekeningen