Dinsdag 23 maart 2021, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

NB: deze vergadering sluit aan op de deskundigenbijeenkomst

4.32317, LY

Brief Minister voor Rechtsbescherming d.d. 15 maart 2021 inzake verzoek tot instemming met medewerking aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede met de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV


Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen