Dinsdag 8 juni 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:10 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35730

Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021 inzake noodpakket banen en economie

Procedure

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen