35.334

Problematiek rondom stikstof en PFASDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de problematiek rondom stikstof en PFAS.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 25 januari 2022 bij brief gereageerd op de brief van de minister van LNV van 13 december 2021 over Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw (EK, AM en bijlage).

De commissie heeft op 30 november 2021 bij brief gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg van 18 november 2021 met de minister van LNV over stikstofbeleid (EK 35.334 / 33.576 / 35.600, AL).

De commissie heeft op 14 december 2021 bij brief gereageerd op de brief van de minister van LNV van 12 november 2021 over voortgang stikstofproblematiek (EK, AK en bijlagen) (naar aanleiding van toezegging T02829 Geen onnodige belemmeringen voor ontwikkelruimte bij toepassing salderingsinstrumenten bij aanpak stikstof en toezegging T03111 Ondersteunen samenwerkingsinitiatief van organisaties voor aanpak stikstofproblematiek en daarover in gesprek te gaan).

De commissie heeft op 16 juni 2020 besloten de voorzitter en andere leden van het Adviescollege Stikstofproblematiek uit te nodigen voor een gesprek over het eindadvies Niet alles kan overal'. Dit gesprek vond plaats op 24 november 2020.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 3 december 2019 een mondeling overleg (EK, I) gevoerd met de minister voor Milieu en Wonen over het ontwerpbesluit. Van de bijeenkomst is een videoverslag (57 min.) gemaakt. Hiermee is de behandeling van dit ontwerpbesluit afgerond.


Kerngegevens

begonnen

13 november 2019

titel

Problematiek rondom stikstof en PFAS

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten