Dinsdag 15 juni 2021, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:55 uur

Agenda

1.
Nationale Omgevingsvisie / toezegging T03063

Brief van de minister van BZK over de voortgang van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI); Nationale Omgevingsvisie

Bespreking voortgangsbrief

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen