Dinsdag 26 oktober 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Herziene aanvangstijd: 17.00 uur!

8.
21.501-07 EK, DL

Brief van de minister van Financiën en de minister van EZK inzake uitvoeringsbesluiten RRF voor Estland, Finland en Roemenië, tevens geannoteerde agenda Ecofinraad 28 oktober 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen