Commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)Deze vaste commissie houdt zich bezig met voorstellen voor Europese wet- en regelgeving op het gebied van onder andere het midden- en kleinbedrijf (MKB), energievoorziening, consumentenzaken, klimaatbeleid en handelspolitiek. Zo'n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van de Europese Green Deal.

Tot 20 juni 2023 was er de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie EZK.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Bankautomaat
5 december 2023
De commissies bespreken de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december 2023.
Meer

500 eurobiljetten
28 november 2023
De commissies bespreken het herfstpakket van het Europees Semester en verslagen van de Eurogroep en Ecofinraad.
Meer

Edossiers bij deze commissie