JBZ-Raad (32.317); brief inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 5 en 6 december 2013 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers (4e kwartaal) (EK, DE). .

27 november 2013
hoort bij ... E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)
E130059 - Commissiemededeling over de werkzaamheden van de Taskforce voor het Middellandse Zeegebied
E130033 - Verslag EU-burgerschap 2013: EU-burgers; jullie rechten, jullie toekomst
E130019 - Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ
E130017 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden
E130016 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers
E130015 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)
E120051 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening(EC) nr. 1346/2000 over insolventieprocedures
E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
E110054 - Voorstel voor een verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht
E100039 - Voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bijlage