EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel COM(2016)465, 466, 467 en 468 (34.585); Verslag van een schriftelijk overleg inzake GEAS II (EK, A). .

24 november 2016

Bijlagen