EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel COM(2016)465, 466, 467 en 468 (34.585); Verslag van een mondeling overleg inzake Herziening Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (EK, B). .

24 maart 2017