Vreemdelingenbeleid (19.637), EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614 (35.612); verslag van een deskundigenbijeenkomst van 23 maart 2021 over het Europese Migratie- en Asielpact (EK 35.612, E). .

6 april 2021