Dinsdag 16 januari 2018, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32317, IN

Verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 december 2017


Bespreking

4.E170032

Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken


Inbreng voor schriftelijk overleg

5.32317, IO

Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de informele JBZ-Raad van 6-7 juli 2017


Bespreking verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de informele JBZ-Raad van 6-7 juli 2017

6.Uitnodiging Ambassadeursconferentie


7.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen