Dinsdag 15 juni 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35677

Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

Procedure

3.
35685

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket

Procedure

4.
35723

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

Procedure

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen