35.723

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakketMet deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 in verband met specifieke aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket aangepast.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, FVD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1, Fractie Den Haan.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 juni 2021 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

3 februari 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 3 februari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 3 februari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 3 februari.


Documenten