Dinsdag 29 maart 2022, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Mondeling overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V) over het Europees migratie- en asielpact en de activering van tijdelijke bescherming voor ontheemden uit Oekraïne