30.229

Tijdelijke vervanging van Kamerleden, statenleden of raadsleden in verband met zwangerschap, bevalling of ziekte(volledige) titel Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte
ingediend 06-09-2005 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-07-14      
advies 2005-07-28 14    
nader rapport 2005-08-30   33  
indiening 2005-09-06   7  
Tweede Kamer
behandeling 2006-03-15     190
stemming 2006-03-21     6
subtotaal       196
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-05-09 49    
memorie van antwoord 2006-06-08   30  
eindverslag 2006-06-13 5    
behandeling 2006-09-05 84    
stemming 2006-09-05 0    
subtotaal   138 30 168
Staatsblad
publicatie wet 2006-09-21   16  
totalen
TK + EK       364
totaal       434

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 21 maart 2006
    stemming (aangenomen, voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, CDA, ChristenUnie en LPF) Handelingen TK 2005/2006, nr. 60, blz: 3851-3852
  • 15 maart 2006
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 58, blz: 3744-3752
  • 15 maart 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 58, blz: 3736-3744