verbergen  specifieke periode selecteren  11 juli 2023

 • Aangenomen
  Gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over het opnemen van wijzigingen in de begroting voor Binnenlandse Zaken voor 2024 en het ter beschikking stellen van de CA-gelden aan de decentrale overheden (33.118 / 34.986, FM)
 • Aangenomen
  Motie-Crone (GroenLinks-PvdA) c.s. over het opschorten van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453, AN)
 • Aangenomen
  Gewijzigde motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het halveren van de kinderarmoede per 2025 en het opnemen van extra doelen in de miljoenennota 2024 (36.350 IX / 36.350 XV, I)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XV)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IX)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 VI)
 • Aangenomen
  Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (36.171)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen (36.352)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 inzake steun voor Oekraïne (36.337)
 • Aangenomen
  Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering (36.339)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XVI)
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2022 (36.360 IX)
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitters van de commissies Financiën en EZK aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende EU-voorstellen inzake economische governance (COM(2023) 240, 241, 242) (EK 36.290 D)
 • Aangenomen
  Verzamelwet VWS 2022 (36.002)
 • Aangenomen
  Motie-Kox (SP) c.s. over het voorleggen van artikel III onderdeel c als separaat wetsvoorstel aan het parlement (36.002, E)
 • Aangenomen
  Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (35.515)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Ondersteuning donorkinderen (35.870)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (36.232 (R2174))
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering (36.233 (R2175))
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitters van de commissies Financiën en EZK aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende EU-voorstellen inzake economische governance (COM(2023) 240, 241, 242) (EK 36.290 D)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars (36.314)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane (36.324)
  Hamerstuk

4 juli 2023

 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Karimi (GroenLinks-PvdA) c.s. over onmiddellijke beëindiging van de financiering van Libische autoriteiten door de Europese Unie (36.259, N)
 • Aangenomen
  Gewijzigde motie-Karimi (GroenLinks-PvdA) c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran (36.200 V, J)
 • Verworpen
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) over een doorrekening van een vlaktaks (36.169, H)