verbergen  specifieke periode selecteren  27 september 2022

 • Aangenomen
  Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36.004)
 • Aangenomen
  De motie-Rosenmöller c.s. over de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (CXLVI, letter Y)
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het geamendeerde wetsvoorstel (EK 35.608 E)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet versterking decentrale rekenkamers (35.298)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet op de Nederlandse Sportraad (35.983)
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet van de Koning 2021 (36.100 I)
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2021 (36.100 IIA)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021 (36.100 IIB)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (36.100 III)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (36.100 IV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Zaken 2021 (36.100 V)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2021 (36.100 VI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (36.100 VII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (36.100 VIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2021 (36.100 IX)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Defensie 2021 (36.100 X)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuur en Waterstaat 2021 (36.100 XII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Economische Zaken en Klimaat 2021 (36.100 XIII)
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021 (36.100 XIV)
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (36.100 XV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (36.100 XVI)
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (36.100 XVII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Nationaal Groeifonds 2021 (36.100 XIX)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021 (36.100 A)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2021 (36.100 B)
  Hamerstuk