Bezoekinformatie
Actuele bezoekinformatie in verband met het coronavirus

Update 14 oktober 2020


Bezoek de Eerste Kamer met de virtuele rondleiding

Het gebouw van de Eerste Kamer mag dan wel gesloten zijn voor publiek, het blijft toegankelijk met de virtuele rondleiding door het gebouw. De historische vergaderzaal, de Noenzaal, de Hall en de Gravenkamer worden door middel van 360 graden foto's getoond. De rondleiding start op het Binnenhof.

Aan de hand van informatieblokjes komt de bezoeker meer te weten over de ruimtes, de kunst én over het werk van de Eerste Kamer. Met de virtuele rondleiding kan de bezoeker zelf bepalen wat hij/zij wil bekijken en in welke volgorde. Ook bestaat de mogelijkheid om rondgeleid te worden door virtuele rondleider Mathijs, die het verhaal van de verschillende vertrekken vertelt en een toelichting geeft op de vele interessante details.

Vergaderingen van de Eerste Kamer tijdens de coronamaatregelen

De Eerste Kamer komt weer wekelijks in plenaire vergadering bijeen. Deze vergaderingen vinden plaats in de Ridderzaal vanwege de benodigde ruimte om deze veilig te laten verlopen. Vergaderingen zijn niet toegankelijk voor publiek, maar wel goed te volgen via de livestream, te benaderen via de homepage van deze website. Journalisten kunnen - onder de geldende voorzorgsmaatregelen (zie hieronder) - verslag doen van het plenaire debat.

De Commissies van de Eerste Kamer komen momenteel overwegend digitaal bijeen en bij uitzondering fysiek.

In de gebouwen van de Eerste Kamer en de Ridderzaal gelden strikte voorzorgsmaatregelen. De belangrijkste zijn:

 • houd te allen tijde anderhalve meter afstand;
 • volg de aangegeven looproutes en de instructies van medewerkers;
 • was vaker uw handen;
 • hoest of nies in de binnenzijde van de elleboog;
 • gebruik alleen papieren zakdoekjes;
 • schud geen handen;
 • draag een mondkapje in binnenruimtes als u zich verplaatst;
 • blijf thuis bij klachten.

Update 6 april 2020

Eerste Kamer vergadert plenair, maar zonder publiek

De Eerste Kamer komt dinsdag 7 april voor het eerst sinds 10 maart jl. weer in een plenaire vergadering bijeen. Dit gebeurt als gevolg van de geldende maatregelen in verband met de coronacrisis op aangepaste wijze: met maximaal één woordvoerder van elke partij in de zaal, hygiënische voorzorgsmaatregelen bijvoorbeeld ten aanzien van ontsmetting en anderhalve meter afstand houden, geringere ambtelijke ondersteuning vanuit de Griffie dan gewoonlijk en zonder publiek; het debat is wel via de livestream van de Eerste Kamer op de homepage te volgen. Journalisten kunnen - onder de geldende voorzorgsmaatregelen - verslag doen van het plenaire debat. Dit heeft Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer afgesproken met de voorzitters van de veertien fracties in de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissies van de Eerste Kamer komen niet fysiek bijeen, maar vergaderen nog steeds digitaal.

Update 17 maart 2020

Eerste Kamergebouw is gesloten tot en met 6 april 2020

De Eerste Kamer heeft maandagavond 16 maart aanvullende maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Het gebouw van de Eerste Kamer wordt vanaf dinsdag 17 maart 2020 tot en met maandag 6 april 2020 gesloten. De plenaire vergaderingen van 17, 23 en 31 maart zullen niet doorgaan. Ook alle commissieactiviteiten worden verdaagd tot en met 6 april 2020. Lopende activiteiten en eventuele verzoeken van Kamerleden worden per mail afgehandeld. De Huishoudelijke Commissie - het dagelijks bestuur van de Eerste Kamer - heeft dit maandag 16 maart besloten, na raadpleging van de fractievoorzitters van de fracties in de Kamer. De Eerste Kamer is wel in staat de vergaderactiviteiten, indien daar aanleiding toe is, op korte termijn te hervatten.


Bijwonen van de plenaire vergadering

De plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer zijn openbaar. De Eerste Kamer vergadert in principe op dinsdag. Bij een drukke agenda kan de Kamer beslissen al op maandagavond te beginnen met de vergadering. U vindt de agenda op de homepage.

Voor bepaalde debatten kan veel belangstelling bestaan. Wilt u zeker zijn dat u het debat kunt volgen, dan raden wij u aan gebruik te maken van de livestream via deze website. U bereikt deze via de button op de homepage (zichtbaar op dagen met plenaire vergaderingen).

Voor uw en onze veiligheid is het bijwonen van een plenaire vergadering aan regels gebonden:

 • U kunt de plenaire vergadering alleen bijwonen vanaf de publieke tribune. Deze bereikt u via de ingang aan Binnenhof 23. Deze is vanaf 15 minuten voorafgaand aan de vergadering geopend.
 • U kunt geen plaats reserveren.
 • Bij aankomst bergt u uw jas en tas (incl. eventuele laptop of tablet) op in de aanwezige garderobe en krijgt u van de beveiliging een badge uitgereikt. Deze dient u altijd zichtbaar te dragen.
 • De Eerste Kamer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van uw persoonlijke eigendommen.
 • U volgt altijd de aanwijzingen op van de aanwezige politie-agent.
 • Op de publieke tribune mag u geen foto's nemen.
 • Het is niet toegestaan om, in woord of gebaar, de vergadering te verstoren.

In de plenaire zaal worden beeld- en geluidsopnames gemaakt, die de Eerste Kamer op internet publiceert. U kunt hierbij in beeld worden gebracht. Door het betreden van de tribune gaat u hiermee akkoord.

Heeft u een fysieke beperking en wilt u de plenaire vergadering bijwonen? Dat is prima mogelijk. Neemt u dan vooraf even contact met ons op via telefoon 070 - 312 9200. Wij organiseren dan een aangepast bezoek.

Bezoekadres

Binnenhof 22

2513 AA Den Haag

Correspondentieadres

Postbus 20017

2500 EA Den Haag

Voor algemene vragen:

T 070 - 3129200

F 070 - 3129390

E postbus@eerstekamer.nl

Rondleidingen

Voor een rondleiding over het Binnenhof kunt u contact opnemen met ProDemos. Het Bezoekerscentrum van ProDemos organiseert rondleidingen door de Ridderzaal, Eerste en Tweede Kamer. De rondleidingen beginnen op Hofweg 1, de ontvangstruimte van ProDemos.

Vooraf reserveren wordt aanbevolen, groepen zijn verplicht om te reserveren. Het kan voorkomen dat door speciale bijeenkomsten een of meerdere gebouwen niet te bezichtigen zijn.

Reserveren kan via: www.prodemos.nl/bezoekerscentrum