Op deze pagina vindt u informatie over het bezoeken van de Eerste Kamer aan de Kazernestraat 52 in Den Haag.


Bijwonen van vergaderingen

De Eerste Kamer komt wekelijks op dinsdag bijeen.

Het is voor publiek mogelijk om op dinsdagen plenaire debatten en commissievergaderingen in het Eerste Kamergebouw bij te wonen.

Het aantal plaatsen op de publieke tribune bedraagt 24, in de commissiekamers zijn er minder plekken.

Er worden geen plekken gereserveerd, dus wanneer de tribune vol is, dan is het mogelijk dat u de vergadering niet kunt bijwonen.

  • Meer informatie over de vergaderingen van de Eerste Kamer (plenair en commissies) en de livestreams van de vergaderingen vindt u onder Planning & Livestreams.

Journalisten kunnen verslag doen van de vergadering vanaf de perstribune.


Rondleidingen

Buiten de dinsdagen kunt u de Eerste Kamer ook bezoeken met een rondleiding van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

  • Meer informatie over de rondleidingen van ProDemos vindt u hier.

Algemene voorzorgsmaatregelen in verband met corona

Bezoekers wordt verzocht de landelijke basisregels in acht te nemen:

  • was vaker uw handen;
  • hoest of nies in de binnenzijde van de elleboog;
  • zorg voor frisse lucht;
  • schud geen handen;
  • blijf thuis bij klachten.

Gegevensverwerkingen tijdens bezoek aan de Eerste Kamer

Vanwege uw en onze veiligheid is het noodzakelijk dat de Eerste Kamer op ieder moment kan nagaan hoeveel personen er in het Kamergebouw aanwezig zijn en wie. Om deze reden kan de Beveiligingsdienst van de Eerste Kamer u vragen om uw legitimatie voordat u het gebouw van de Eerste Kamer mag betreden. De Beveiligingsdienst verwerkt vervolgens uw naam en het tijdstip van binnenkomst en vertrek. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan dat vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is. Ook bestaat de mogelijkheid dat u in beeld komt van onze beveiligingscamera's.

Verder maakt de Eerste Kamer beeld- en geluidsopnames van plenaire vergaderingen en commissievergaderingen van de Eerste Kamer. Deze vergaderingen zijn openbaar, zijn live te volgen via het internet en kunnen meestal ook worden teruggekeken. Wanneer u er voor kiest om plaats te nemen op de publieke tribune - zowel bij een plenaire vergadering als bij een commissievergadering - bestaat dus de mogelijkheid dat u in beeld komt. Lees meer in de privacystatement.


Bezoek de Eerste Kamer aan het Binnenhof met de virtuele rondleiding

Het gebouw van de Eerste Kamer aan het Binnenhof is in verband met de renovatie gesloten voor publiek, maar het blijft toegankelijk met de virtuele rondleiding door het gebouw. De historische vergaderzaal, de Noenzaal, de Hall en de Gravenkamer worden door middel van 360 graden foto's getoond. De rondleiding start op het Binnenhof.

Aan de hand van informatieblokjes komt de bezoeker meer te weten over de ruimtes, de kunst én over het werk van de Eerste Kamer. Met de virtuele rondleiding kan de bezoeker zelf bepalen wat hij/zij wil bekijken en in welke volgorde. Ook bestaat de mogelijkheid om rondgeleid te worden door virtuele rondleider Mathijs, die het verhaal van de verschillende vertrekken vertelt en een toelichting geeft op de vele interessante details.