Jaarlijks behandelt de Eerste Kamer vele tientallen wetsvoorstellen. De meeste daarvan neemt zij aan; slechts een minderheid wordt verworpen. Bij enkele voorstellen vraagt de Kamer aan de regering om met een novelle te komen, om daarmee een aanhangig wetsvoorstel alsnog te wijzigen. Een aantal wetsvoorstellen bereikt het Staatsblad niet, omdat de regering ze na bezwaren van de Eerste Kamer intrekt.

Welke wetsvoorstellen zijn verworpen en ingetrokken en welke novelles zijn ingediend, vindt u in onderstaande overzichten. In het onderdeel statistieken vindt u cijfers over afgehandelde wetsvoorstellen, moties, vragen en omvang van de Handelingen.

Het onderdeel doorlooptijden wetsvoorstellen geeft de periode aan van behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de periode van aanname in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad. Ook geeft dit overzicht de periode aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.


Kerncijfers

Gebruik van bevoegdheden in de Eerste Kamer
Meer afbeeldingen
Behandelde wetsvoorstellen
Meer afbeeldingen
Gemiddelde duur behandeling wetsvoorstellen
Meer afbeeldingen
Behandeling nieuwe Europese voorstellen
Meer afbeeldingen
Begin van een dialoog venster. Het bevat 4 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Gebruik van bevoegdheden in de Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Gebruik van bevoegdheden in de Eerste Kamer