27.025

Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)
ingediend 24-02-2000 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 1999-11-17      
advies 2000-01-14 58    
nader rapport 2000-02-16   33  
indiening 2000-02-24   8  
Tweede Kamer
stemming 2003-04-24     1155
subtotaal       1155
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-07-09 76    
memorie van antwoord 2003-11-03   117  
eindverslag 2003-11-11 8    
behandeling 2004-01-27 77    
stemming 2004-01-27 0    
subtotaal   161 117 278
Staatsblad
publicatie wet 2004-02-05   9  
totalen
TK + EK       1433
totaal       1541

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK