28.218

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zakentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels ter vergroting van de kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van onroerende zaken (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)
ingediend 05-02-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2002-02-05      
Tweede Kamer
stemming 2002-04-25     79
subtotaal       79
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2002-07-01 67    
memorie van antwoord 2003-11-07   494  
eindverslag 2004-01-27 81    
behandeling 2004-06-15 140    
stemming 2004-06-15 0    
subtotaal   288 494 782
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-15   30  
totalen
TK + EK       861
totaal       891

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK