27.632

Initiatiefvoorstel-Dittrich inzake invoering spreekrecht slachtoffers en nabestaandentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van het lid Dittrich tot wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering (invoering van spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden)
ingediend 15-03-2001 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad
indiener bij initiatiefvoorstel Dittrich, Schonewille
overgenomen door Dittrich

Statistieken

indiening 2001-03-15      
Tweede Kamer
behandeling 2002-12-18     643
stemming 2002-12-19     1
subtotaal       644
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-02-27 70    
memorie van antwoord 2003-04-17   49  
nader voorlopig verslag 2003-05-19 32    
nadere memorie van antwoord 2004-02-27   284  
eindverslag 2004-03-09 11    
behandeling 2004-04-27 49    
stemming 2004-05-11 14    
subtotaal   176 333 509
Staatsblad
publicatie wet 2004-08-03   84  
totalen
TK + EK       1153
totaal       1237

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 19 december 2002
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2002/2003, nr. 36: blz. 2784
  • 18 december 2002
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 35: blz. 2706-2720
  • 11 december 2002
    behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 32: blz. 2386-2395