28.351

Uitvoeringswet Verdrag wederzijdse rechtshulp in strafzakentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de Wet politieregisters en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de uitvoering van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie
ingediend 26-04-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-01-07      
advies 2002-03-12 64    
nader rapport 2002-04-19   38  
indiening 2002-04-26   7  
Tweede Kamer
stemming 2003-04-24     363
subtotaal       363
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-09-16 145    
memorie van antwoord 2003-11-12   57  
eindverslag 2003-11-25 13    
behandeling 2004-03-16 112    
stemming 2004-03-16 0    
subtotaal   270 57 327
Staatsblad
publicatie wet 2004-03-25   9  
totalen
TK + EK       690
totaal       808

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK