28.353

Vorderen gegevens financiële sector(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens van instellingen in de financiële sector, mede ter uitvoering van het op 16 oktober 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (vorderen gegevens financiële sector)
ingediend 26-04-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-01-07      
advies 2002-03-12 64    
nader rapport 2002-04-19   38  
indiening 2002-04-26   7  
Tweede Kamer
stemming 2002-11-28     216
subtotaal       216
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-02-07 71    
memorie van antwoord 2003-07-04   147  
nader voorlopig verslag 2003-10-10 98    
nadere memorie van antwoord 2003-12-23   74  
eindverslag 2004-01-20 28    
behandeling 2004-03-16 56    
stemming 2004-03-16 0    
subtotaal   253 221 474
Staatsblad
publicatie wet 2004-03-25   9  
totalen
TK + EK       690
totaal       808

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK