28.509

Verandering Grondwet inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeestertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester
ingediend 05-09-2002 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer
toelichting t.b.v. workflow-statistieken verworpen op 22 maart 2005

Statistieken

indiening 2002-09-05      
Tweede Kamer
behandeling 2004-11-04     791
stemming 2004-11-09     5
subtotaal       796
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-02-04 87    
memorie van antwoord 2005-02-14   10  
nader voorlopig verslag 2005-03-10 24    
nadere memorie van antwoord 2005-03-11   1  
eindverslag 2005-03-15 4    
behandeling 2005-03-22 7    
stemming 2005-03-22 0    
subtotaal   122 11 133
totalen
TK + EK       929

Documenten EK


Behandeling in TK

  • 9 november 2004
    stemming (aangenomen, voor: SP, GL, PvdA (m.u.v. de leden Klaas de Vries, Van Heteren, Van Dijken en Noorman den Uyl), Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD, CDA en LPF) Handelingen TK 2004/2005, nr. 20, blz: 1195-1196
  • 4 november 2004
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 19, blz: 1152-1171