28.727

Wijziging Grondwet inzake tijdelijke vervanging van Kamerleden, statenleden of raadsleden in verband met zwangerschap, bevalling of ziekte(volledige) titel Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte
ingediend 11-12-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2002-12-11      
Tweede Kamer
behandeling 2004-06-17     554
stemming 2004-06-29     12
subtotaal       566
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-10-05 98    
memorie van antwoord 2004-11-18   44  
eindverslag 2004-11-23 5    
behandeling 2005-01-18 56    
stemming 2005-01-18 0    
subtotaal   159 44 203
Staatsblad
publicatie wet 2005-02-08   21  
totalen
TK + EK       769
totaal       790

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 29 juni 2004
    stemming (aangenomen, voor: SP, GL, groep Lazrak, D66, ChristenUnie, CDA en LPF) Handelingen TK 2003/2004, nr. 89, blz: 5704
  • 17 juni 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 85, blz: 5470-5481