28.483

Wet elektronisch bestuurlijk verkeertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanvulling van de Algemene Wet bestuursrecht met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer)
ingediend 22-07-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-01-08      
advies 2002-04-23 105    
nader rapport 2002-07-12   80  
indiening 2002-07-22   10  
Tweede Kamer
stemming 2003-04-17     269
subtotaal       269
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-06-25 69    
memorie van antwoord 2003-10-14   111  
nader voorlopig verslag 2003-12-09 56    
nadere memorie van antwoord 2004-01-27   49  
eindverslag 2004-02-03 7    
behandeling 2004-04-27 84    
stemming 2004-04-27 0    
subtotaal   216 160 376
Staatsblad
publicatie wet 2004-05-25   28  
totalen
TK + EK       645
totaal       868

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK