28.197

Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handeltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)
ingediend 23-01-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2001-08-27      
advies 2001-11-15 80    
nader rapport 2002-01-14   60  
indiening 2002-01-23   9  
Tweede Kamer
behandeling 2003-11-04     650
stemming 2003-11-11     7
subtotaal       657
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-02-05 86    
memorie van antwoord 2004-04-06   61  
eindverslag 2004-04-27 21    
stemming 2004-05-11 14    
subtotaal   121 61 182
Staatsblad
publicatie wet 2004-05-25   14  
totalen
TK + EK       839
totaal       1002

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 11 november 2003
    stemming (met algemene stemmen aangenomen ) Handelingen TK 2003/2004, nr. 22, blz: 1453
  • 4 november 2003
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 19, blz: 1185-1191
  • 25 september 2003
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 6, blz: 226-240