28.818

Vereenvoudiging mestregelgeving en vermindering administratieve lasten



(volledige) titel Wijziging van de Meststoffenwet en van de Wet herstructurering varkenshouderij in verband met het schrappen van de tweede generieke korting en het aanbrengen van enkele praktische verbeteringen
ingediend 26-06-2003 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-10-17      
advies 2002-12-20 64    
nader rapport 2003-03-11   81  
indiening 2003-06-26   107  
Tweede Kamer
stemming 2003-06-26     0
subtotaal       0
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-10-07 103    
memorie van antwoord 2003-11-06   30  
nader voorlopig verslag 2003-11-11 5    
nadere memorie van antwoord 2003-11-17   6  
eindverslag 2003-11-25 8    
stemming 2003-12-08 13    
subtotaal   129 36 165
Staatsblad
publicatie wet 2003-12-23   15  
totalen
TK + EK       165
totaal       432

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK