28.644

Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding(volledige) titel Wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in verband met de bevordering van de kwaliteit van de rampenbestrijding door middel van een planmatige aanpak en de aanscherping van het provinciale toezicht en tot wijziging van de Wet ambulancevervoer (Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding)
ingediend 24-10-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-04-17      
advies 2002-07-19 93    
nader rapport 2002-10-16   89  
indiening 2002-10-24   8  
Tweede Kamer
behandeling 2003-09-02     313
stemming 2003-09-09     7
subtotaal       320
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-11-14 66    
memorie van antwoord 2004-02-03   81  
eindverslag 2004-02-10 7    
behandeling 2004-04-06 56    
stemming 2004-04-06 0    
subtotaal   129 81 210
Staatsblad
publicatie wet 2004-05-06   30  
totalen
TK + EK       530
totaal       750

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 9 september 2003
    stemming (met algemene stemmen aangenomen ) Handelingen TK 2002/2003, nr. 90, blz: 5197
  • 2 september 2003
    behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 87, blz: 5098-5112