28.100 (R1705)

Goedkeuring Protocol 12 bij het Verdrag bescherming rechten van de menstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 4 november 2000 te Rome totstandgekomen Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2001, 18 en 173)
ingediend 05-02-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2001-02-20      
advies 2001-06-13 113    
nader rapport 2001-10-25   134  
indiening 2002-02-05   103  
Tweede Kamer
behandeling 2003-09-10     582
stemming 2003-09-23     13
subtotaal       595
Eerste Kamer
verslag 2003-11-11 49    
nota naar aanleiding van het verslag 2004-01-29   79  
behandeling 2004-05-11 103    
stemming 2004-05-11 0    
subtotaal   152 79 231
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-06   56  
totalen
TK + EK       826
totaal       1232

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 23 september 2003
    stemming (met algemene stemmen aangenomen ) Handelingen TK 2003/2004, nr. 4, blz: 178
  • 10 september 2003
    behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 91, blz: 5225-5228