28.871

Goedkeuring Protocollen inzake toetreding van Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië en Slowakije tot de NAVOtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 26 maart 2003 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Roemenië, de Republiek Slovenië en de Republiek Slowakije (Trb. 2003, 53, 54, 55, 56, 57, 58 en 59)
ingediend 12-05-2003 16:40
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2003-05-12      
Tweede Kamer
behandeling 2003-11-19     191
stemming 2003-11-25     6
subtotaal       197
Eerste Kamer
verslag 2003-12-09 14    
nota naar aanleiding van het verslag 2003-12-12   3  
behandeling 2003-12-15 3    
stemming 2003-12-15 0    
subtotaal   17 3 20
Staatsblad
publicatie wet 2004-01-27   43  
totalen
TK + EK       217
totaal       260

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 25 november 2003
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF) Handelingen TK 2003/2004, nr. 28, blz: 1940
  • 19 november 2003
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 26, blz: 1773-1794