28.836 (R1735)

Aanpassing Rijkswet op het Nederlanderschaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618), mede in verband met de totstandkoming van de Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap
ingediend 04-04-2003 10:42
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-09-18      
advies 2002-11-12 55    
nader rapport 2003-03-13   121  
indiening 2003-04-04   22  
Tweede Kamer
stemming 2004-06-09     432
subtotaal       432
Eerste Kamer
verslag 2004-06-30 21    
nota naar aanleiding van het verslag 2004-07-02   2  
stemming 2004-07-05 3    
subtotaal   24 2 26
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-15   10  
totalen
TK + EK       458
totaal       666

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK