29.036

Richtlijn factureringtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de facturering geldende voorwaarden op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (richtlijn facturering)
ingediend 10-09-2003 12:52
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-08-20      
advies 2003-08-28 8    
nader rapport 2003-09-08   11  
indiening 2003-09-10   2  
Tweede Kamer
behandeling 2003-10-30     50
stemming 2003-11-04     5
subtotaal       55
Eerste Kamer
verslag 2003-11-28 24    
nota naar aanleiding van het verslag 2003-12-04   6  
behandeling 2003-12-09 5    
stemming 2003-12-16 7    
subtotaal   36 6 42
Staatsblad
publicatie wet 2003-12-29   13  
totalen
TK + EK       97
totaal       131

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 4 november 2003
    stemming (met algemene stemmen aangenomen ) Handelingen TK 2003/2004, nr. 19, blz: 1178
  • 30 oktober 2003
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 18, blz: 1148-1155