28.993

Uitvoeringswet EG-bewijsverordeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1206/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (PbEG L 174/1) (Uitvoeringswet EG-bewijsverordening)
ingediend 16-07-2003 16:04
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-04-03      
advies 2003-05-20 47    
nader rapport 2003-07-02   43  
indiening 2003-07-16   14  
Tweede Kamer
stemming 2004-01-29     197
subtotaal       197
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-04-01 63    
memorie van antwoord 2004-05-07   36  
eindverslag 2004-05-11 4    
stemming 2004-05-24 13    
subtotaal   80 36 116
Staatsblad
publicatie wet 2004-06-29   36  
totalen
TK + EK       313
totaal       453

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK