29.042

Overleveringswettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet)
ingediend 12-09-2003 10:31
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-05-19      
advies 2003-08-25 98    
nader rapport 2003-09-10   16  
indiening 2003-09-12   2  
Tweede Kamer
behandeling 2003-11-27     76
stemming 2003-12-02     5
subtotaal       81
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-02-10 70    
memorie van antwoord 2004-03-01   20  
verslag 2004-03-29 28    
nota naar aanleiding van het verslag 2004-04-05   7  
behandeling 2004-04-27 22    
stemming 2004-04-27 0    
subtotaal   120 27 147
Staatsblad
publicatie wet 2004-05-11   14  
totalen
TK + EK       228
totaal       358

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 december 2003
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF) Handelingen TK 2003/2004, nr. 31, blz: 2180-2181
  • 27 november 2003
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 30, blz: 2154-2161