28.482

Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappijtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEG L 167) (Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij)
ingediend 22-07-2002 12:53
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-01-08      
advies 2002-05-01 113    
nader rapport 2002-07-12   72  
indiening 2002-07-22   10  
Tweede Kamer
behandeling 2004-02-11     569
stemming 2004-02-19     8
subtotaal       577
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-04-27 68    
memorie van antwoord 2004-06-03   37  
nader voorlopig verslag 2004-06-25 22    
nadere memorie van antwoord 2004-06-28   3  
eindverslag 2004-06-29 1    
stemming 2004-07-05 6    
subtotaal   97 40 137
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-20   15  
totalen
TK + EK       714
totaal       924

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 19 februari 2004
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2003/2004, nr. 54, blz: 3624-3626
  • 11 februari 2004
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 50, blz: 3335-3361
  • 10 februari 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 49, blz: 3307-3318