28.851

Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
ingediend 15-04-2003 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-02-11      
advies 2003-03-28 45    
nader rapport 2003-04-14   17  
indiening 2003-04-15   1  
Tweede Kamer
behandeling 2003-10-22     190
stemming 2003-11-04     13
subtotaal       203
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-01-20 77    
memorie van antwoord 2004-01-26   6  
nader voorlopig verslag 2004-02-20 25    
nadere memorie van antwoord 2004-03-04   13  
eindverslag 2004-03-16 12    
behandeling 2004-04-20 35    
stemming 2004-04-20 0    
subtotaal   149 19 168
Staatsblad
publicatie wet 2004-05-13   23  
totalen
TK + EK       371
totaal       457

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 4 november 2003
    stemming (met algemene stemmen aangenomen ) Handelingen TK 2003/2004, nr. 19, blz; 1177
  • 22 oktober 2003
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 14: blz. 779-805
  • 21 oktober 2003
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 13: blz. 755-775