28.749

Toetsing van vrijheidsontnemende maatregelentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de wijziging van het stelsel van de rechterlijke toetsing van vrijheidsontnemende maatregelen
ingediend 24-12-2002 15:19
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-10-01      
advies 2002-10-31 30    
nader rapport 2002-12-17   47  
indiening 2002-12-24   7  
Tweede Kamer
behandeling 2003-12-10     351
stemming 2003-12-16     6
subtotaal       357
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-02-19 65    
memorie van antwoord 2004-04-06   47  
eindverslag 2004-04-27 21    
behandeling 2004-06-15 49    
stemming 2004-06-22 7    
subtotaal   142 47 189
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-06   14  
totalen
TK + EK       546
totaal       644

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 16 december 2003
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF) Handelingen TK 2003/2004, nr. 37, blz: 2604-2605
  • 10 december 2003
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 35, blz: 2465-2477