28.804

Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Wet op de geneesmiddelenvoorziening ter implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG inzake de toepassing van de goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen)
ingediend 27-02-2003 12:01
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad
toelichting t.b.v. workflow-statistieken Bij dit wetsvoorstel is novelle 30.194 verschenen.

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-07-24      
advies 2002-09-16 54    
nader rapport 2003-02-14   151  
indiening 2003-02-27   13  
Tweede Kamer
behandeling 2003-12-11     287
stemming 2003-12-16     5
subtotaal       292
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-03-02 77    
memorie van antwoord 2004-03-25   23  
nader voorlopig verslag 2004-05-11 47    
nadere memorie van antwoord 2004-09-02   114  
eindverslag 2004-11-23 82    
behandeling 2004-12-07 14    
stemming 2005-11-22 350    
subtotaal   570 137 707
Staatsblad
publicatie wet 2006-01-12   51  
totalen
TK + EK       999
totaal       1268

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 16 december 2003
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2003/2004, nr. 37, blz: 2607
  • 11 december 2003
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 36, blz; 2547-2566