28.808

Implementatiewet EG-kaderrichtlijn watertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water)
ingediend 05-03-2003 15:06
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-09-02      
advies 2002-11-29 88    
nader rapport 2003-02-27   90  
indiening 2003-03-05   6  
Tweede Kamer
stemming 2004-07-01     484
subtotaal       484
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-10-12 103    
memorie van antwoord 2004-11-22   41  
nader voorlopig verslag 2004-12-21 29    
nadere memorie van antwoord 2005-02-14   55  
eindverslag 2005-03-01 15    
behandeling 2005-04-05 35    
stemming 2005-04-05 0    
subtotaal   182 96 278
Staatsblad
publicatie wet 2005-06-21   77  
totalen
TK + EK       762
totaal       1023

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK