28.088

Wet op de beroepen in het onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs)
ingediend 13-11-2001 15:55
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2001-07-25      
advies 2001-10-29 96    
nader rapport 2001-11-12   14  
indiening 2001-11-13   1  
Tweede Kamer
behandeling 2004-02-03     812
stemming 2004-02-17     14
subtotaal       826
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-05-03 76    
memorie van antwoord 2004-05-25   22  
eindverslag 2004-06-08 14    
behandeling 2004-06-28 20    
stemming 2004-06-28 0    
subtotaal   110 22 132
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-20   22  
totalen
TK + EK       958
totaal       1091

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 17 februari 2004
    stemming (aangenomen, tegen: SP) Handelingen TK 2003/2004, nr. 52, blz: 3418-3421
  • 3 februari 2004
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 46, blz: 3171-3192
  • 28 januari 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 44, blz: 3024-3070