29.041

Wet toezicht trustkantorentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren)
ingediend 12-09-2003 09:31
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-04-23      
advies 2003-07-21 89    
nader rapport 2003-09-08   49  
indiening 2003-09-12   4  
Tweede Kamer
stemming 2003-11-20     69
subtotaal       69
Eerste Kamer
verslag 2003-12-05 15    
nota naar aanleiding van het verslag 2003-12-08   3  
stemming 2003-12-16 8    
subtotaal   23 3 26
Staatsblad
publicatie wet 2004-01-15   30  
totalen
TK + EK       95
totaal       267

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK