29.012

Aanpassing procedure benoeming commissaris van de Koning en de burgemeestertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de aanpassing van de procedure tot benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester in verband met het tijdelijk verruimen van de periode gedurende welke ontheffing van de woonplaatsvereiste van de burgemeester mogelijk is
ingediend 27-08-2003 09:59
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2003-08-27      
Tweede Kamer
behandeling 2003-12-10     105
stemming 2003-12-16     6
subtotaal       111
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-02-17 63    
memorie van antwoord 2004-03-22   34  
eindverslag 2004-04-06 15    
behandeling 2004-06-15 70    
stemming 2004-06-15 0    
subtotaal   148 34 182
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-27   42  
totalen
TK + EK       293
totaal       335

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 16 december 2003
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2003/2004, nr. 37, blz: 2605
  • 10 december 2003
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 35, blz; 2492-2497