29.000

Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving en de daarmee samenhangende bepalingen (Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet)
ingediend 14-08-2003 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-03-15      
advies 2003-06-23 100    
nader rapport 2003-08-08   46  
indiening 2003-08-14   6  
Tweede Kamer
behandeling 2004-05-19     279
stemming 2004-05-25     6
subtotaal       285
Eerste Kamer
eindverslag 2004-06-16 22    
stemming 2004-06-28 12    
subtotaal   34   34
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-13   15  
totalen
TK + EK       319
totaal       486

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 25 mei 2004
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2003/2004, nr. 76, blz: 4913
  • 19 mei 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 75, blz: 4879-4883